GDPR – för din säkerhet och integritet

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Inför den förändringen uppdaterar vi våra användarvillkor och vår integritetspolicy.

Säkerhet och integritet för dig som kund är viktig för oss på CalgelSweden.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av CgSweden Style for Style AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Hos oss lagrar vi personuppgifter om våra kunder i vårt kundregister, UPS adressregister, web-shop samt Mail Chimp nyhetsbrev.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra CgSweden Style for Style AB:s rättsliga skyldigheter.

De personuppgifter om dig som samlas in när du blir kund hos oss samt när du beställer varor i vår webshop och/eller beställning av varor och tjänster per telefon eller e-post används för följande ändamål.
1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post-formulär och på våra konton i sociala medier.
3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter enbart hos oss.
4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post som du kan välja bort via en länk i Nyhetsbrevs-utskicken via e-post.
5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig samt:
• Få felaktiga personuppgifter rättade, att CgSweden Style for Style AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter.
• Invända mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring.
• Invända mot att personuppgifter används för beslutsfattande och profilering
• Flytta personuppgifter (dataportabilitet).