Anmälan till Nagelterapeut- utbildning för hudterapeuter, 5 dagar

Vi skickar bekräftelse på mottagen anmälan (som är bindande). Anmälningsavgift (10% av kursavgiften) ska vara betald inom 7 dagar och resterande kursavgift ska vara betald 20 dagar före kursstart. Vi skickar faktura samt välkomstbrev med information om datum och tider för kursen.

Ångerrrätt Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din kursanmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-663 28 28. Avbokning skall ske skriftligt till CgSweden Nailcare AB, Box 1213, 18124 Lidingö. Ange datum för kursen samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ ombokning När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än 20 dagar före kursstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

I avgiften ingår produkter och kursmaterial till ett värde av 6 625 kr. Ring oss gärna 08-663 2828

KURSNUMMER:

2022:

HT2: 29 Nov-2 Dec Praktiskt prov: 19 Dec
HT3: 16-19 Jan Examen: 6 Feb

Ring för mer info, 08-6632828

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL:

  Kursnummer*:

  Namn*

  Personnummer*

  Företagsnamn (frivillig uppgift)

  Adress*

  Postnr.*

  Ort*

  E-post *

  Telefon*

  Ditt Meddelande