Anmälan till Basic Gel & Go-kurs, 3 dagar

Vi skickar bekräftelse på mottagen anmälan (som är bindande).
Anmälningsavgift (10% av kursavgiften) ska vara betald inom 7 dagar och resterande kursavgift ska vara betald 20 dagar före kursstart.

Ångerrrätt Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får vår bekräftelse på din kursanmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-663 28 28. Avbokning skall ske skriftligt till CgSweden Nailcare AB, Banérgatan 21, 115 22 Stockholm. Ange datum för kursen samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning/ ombokning När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än 20 dagar före kursstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Utöver vad gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

I priset på kursen 9 250 kr ingår produkter och kursmaterial till ett värde av 5 500 kr.

KURSNUMMER:
GG1: 3 sept, 7 sept, 10 sept (Banérgatan)
GG2: 7-9 dec (Banérgatan)

JAG VILL ANMÄLA MIG TILL

Kursnummer*:

Namn*

Personnummer*

Företagsnamn (frivillig uppgift)

Adress*

Postnr.*

Ort*

E-post *

Telefon*

Ditt Meddelande